Stanovy.

Aktuálně platné znění stanov Českého svazu pole dance, z.s. najdete vždy ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.