Aktuality ČSPD.

Aktuální vládní opatření spojená s pandemií koronaviru

Užitečné odkazy:

Omezení využívání sportovišť od neděle 1. srpna 2021

Zdroj: https://covid.gov.cz/opatreni/volny-cas/omezeni-vyuzivani-sportovist

Vstup do prostor sportoviště se zakazuje osobám nesplňujícím O-N-T, osoby při skupinových lekcích od sebe musí udržovat 2 m rozestupy a provozovatel zajišťuje cirkulaci vzduchu

Dle bodu I/8 Ministerstvo zdravotnictví podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru,

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

VZOR Čestného prohlášení pro vstup na sportoviště

Neaktuální

Doporučení ČSPD sportovním zařízením pro provoz při pandemii koronaviru

Nabídka podpory reprezentantů

Podpora reprezentace ČSPD Český svaz pole dance pole art pole sport mistrovství světa evropy open finance elite pole dance

Nabídka podpory studií, oddílů, klubů, jednotlivců

Český svaz pole dance, grant podpora studií oddílů klubů jednotlivců